آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی،

خیابان نعیمی، پلاک 10 واحد 3

1034125-contact-usییی

 

تلفن:  88482661،7-021

فکس:    88105813-021

1034125-contact-usی

WWW.Fazzini.ir@gmail.com

1034125-contact-usیی