1996

ثبت در ثبت نام تجاری میلان

1998

دفتر مرکزی در Vimodrone در فوریه

1999

اولین صدور گواهینامه سیستم کیفیت (ISO 9002: 1994) توسط TUV ایتالیایی

2000

راه اندازی اولین سری از مبلمان بیمارستان

2001

مجوز EN 46002 برای صدور گواهینامه محصولات CE بخش پزشکی

2003

ارتقاء سیستم کیفیت مطابق با استاندارد EN ISO 13485: 2000 و EN ISO 9001: 2000

2006

تکامل سیستم کیفیت مطابق با En 13485: 2004. گسترش دامنه دستگاههای پزشکی از جمله تجهیزات تشخیصی مانند نوار قلب و کلاس IIB: واحدهای جراحی الکتریکی دیاتروم

2007

مجوز Pulse-Oximeters

2010

صدور گواهینامه مقیاس توزین مکانیکی مطابق استاندارد اندازه گیری

2012

تکامل بیشتر سیستم کیفیت مطابق با UNI CEI EN ISO 13485.2012 و UNI EN ISO 9001: 2008. مجوز برای مانیتور و مانیتور جنین

2014

صدور گواهینامه از Eurapharma (فرانسه)